Aktiviteter

Aktiviteter/Tävlingar

  • Att genom ett seriöst avelsarbete föda upp renrasiga fjordhästar och behålla
    fjordhästen som en frisk, tålig och mångsidig hästras.
  • Att genom ett stimulerande tävlingsarbete skapa god samvaro mellan
    medlemmarna och visa upp rasens kvaliteter.
  • Att på alla sätt öka intresset för den trevliga, uthålliga och tuffa fjordhästen

DM i Bruks den 24 april 2022 – Läs hela inbjudan här >>